جایگاه زن در اسلام

جایگاه زن در اسلام

زن پیش از اسلام:

* تولدشان را نحس می دانستند؛

* آنان را زنده بگور می کردند؛

* در خفّت و خواری به سر می بردند، و فاقد حقوق و احترام بودند؛

* رأی و نظراتشان شنیده نمی شد؛

* هیچ سهمی از ارث نداشتند؛

* مثل کالا به خرید و فروش می رسیدند؛

* مردان می توانستند چندین زن اختیار کنند و همچون برده از آنان کار کشند؛

*

اما، اسلام:

* تمامی حقوق انسانی و اجتماعی مردان را به زنان نیز اختصاص داده است؛

* به زنان حق خرید و فروش مستقیم و مالکیّت عطا کرده است؛

* داماد می باید مهریه عروس را به وی تقدیم کند تا او هم به استفادهی خویش برساند؛ * تهمت فریب آدم توسط زن را، به سبب معرفی کردن او به عنوان اصل شرّ و بدی در عالم، بی اعتبار نمود؛

* نه تنها اشتغال زنان را ممنوع نکرده، بلکه روش و نوع کار کردن زنان را متناسب با فطرت و طبیعت آنان تعیین نموده، و همواره به دنبال حفظ کرامت و شرافت زنان است؛

* در اساسی ترین منبع خود (یعنی قرآن) سوره ای را به نام زنان (یعنی سوره « نساء ») اختصاص داده که بیشتر در خصوص حقوق زنان است، در صورتی که سوره ای به نام مردان در آن وجود ندارد.

* بعد از ازدواج، عروس (بر خلاف اکثر جوامع غربی) به جای استفاده از نام خانوادگی شوهر، همچنان نام خانوادگی خود را داراست؛

* کشتن زنان را در جنگ حرام کرده است؛ این در حالی است که اکثر کشورگُشایانِ غیرمسلمان، به هیچ زن و کودکی رحم نمی کنند؛

* او را در انسانیت با مرد مساوی می داند:

«ای مردم! از پروردگارتان بپرهیزید که شما را از یک انسان آفریده است.» (نساء/۱)

* زن و مرد پیش خداوند مساوی هستند و هیچ فرقی بین آنان نیست جز در عمل شایسته‌ای که هر یک از ایشان انجام می‌دهد:

« هر کس – چه زن چه مرد – کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد،[در دنیا] به وی زندگی پاکیزه و خوشایندی می‌بخشیم و [در آخرت نیز] پاداش آنان را بر طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد.» (نحل/۹۷)

* دستور به خوشرفتاری مرد با زنش:

«و با زنان خود به طور شایسته [در گفتار و در کردار] معاشرت کنید، و اگر هم از آنان [ از جهاتی] کراهت داشتید [شتاب نکنید و زود تصمیم به جدائی نگیرید؛] زیرا ممکن است از چیزی بدتان بیاید و[لی] خداوند در آن خیر و خوبی فراوانی قرار بدهد.» (نساء/۱۹)

حدیث: «بهترین شما کسانی هستند که با زنانشان بهترین رفتار را دارند.» (ابن ماجه، ترمذی)

* اسلام و حفظ آبروی زن:

‏ «کسانی که به زنان پاکدامن نسبتِ زنا می‌دهند، سپس چهار گواه [ بر ادّعای خود] نمی‌آورند، به ایشان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز گواهی دادن آنان را [ در طول عمر بر هیچ کاری] نپذیرید، و چنین کسانی فاسق [ و خارج از فرمان خداوند] هستند.» (نور/۴) ‏

همچنین:

«کسانی که زنان پاکدامن [و] بی‌خبر [ از گناه که] ایماندار [هستند] را به زنا متّهم می‌سازند، در دنیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیمی‌دارند [مگر اینکه توبه کنند]!» (نور/۲۳)

* در روزگاری که مردم دنیا زنان را به عنوان انسان به شمار نمی آوردند و بلکه آنان را اهریمن هایی پلید قلمداد می کردند، خداوند این آیه شریفه را نازل فرمود و نشان داد که اساس آفرینش آنان یکسان است:

«ای مردم! ما شما را از مرد و زنی [ بنام «آدم» و «حـواء»] آفریده‌ایم.» (حُجُرات/۱۳)

* در روزگاری که مجامع دینیِ «امپراتوری روم» رأی داده بودند که زن حیوانی است پلید و باید مانند حیوانات موذی بر دهانشان مُهر خاموشی زد، اسلام نه تنها آنان را از سخن گفتن منع نکرد بلکه خداوند به مجادلهی زنی با پیامبرش گوش داد و سؤالش را پاسخ گفت و مشکلش را حل نمود. (مجادله/۱)

* در روزگاری که پیشوایان دینیِ «روم» رأی داده بودند که زنان روح ندارند و لذا از رفتن به بهشت محروم خواهند بود و هیچ دینی از آنان پذیرفته نیست و حقّ خواندن کتاب مقدس را ندارند، اسلام این تصوّر جاهلانه را شدیداً ردّ کرد و زنان و مردان مؤمن را در ورود به بهشت، برابر و مساوی قرار داد:

« هر کس که اعمال شایسته انجام دهد و مؤمن باشد – خواه مرد باشد خواه زن‌ – چنان کسانی داخل بهشت می شوند، و کمترین ستمی بر آنان نمی رود.» (نساء/۱۲۴)

* در روزگاری که حتی در «آتن» (که یکی از درخشنده ترین تمدن های جهان بود) زنان به عنوان کالاهای کم ارزش به شمار می آمدند و در عربستان نیز گاهاً به شکل ارث درمی آمدند و دست به دست می شدند، آیات شریفه ی زیر نازل شد و کرامت و مقام زنان را به افلاک رساند!:

« ای کسانی که ایمان آورده‌اید! برای شما درست نیست که زنان را [همچون کالاهائی] به ارث ببرید [و ایشان را بدون مهریّه و رضایت، به ازدواج خود در آورید؛] حال آن که آنان چنین کاری را نمی‌پسندند. و

آنان را تحت فشار قرار ندهید تا بدین وسیله [ ایشان را وادار به چشم‌پوشی از قسمتی از مهریّه کنید و ] برخی از آنچه را که بدیشان داده‌اید فراچنگ آورید.» (نساء/۱۹)

«برای زنان سهمی در میراثِ پدر و مادر و خویشاوندان وجود دارد.» (نساء/۷)

ü در دوران خلافت پُرابهت ترین خلیفه (یعنی عُمَر فاروق)، روزی زنی در یکی از کوچه های مدینه او را در مورد امور خلافت نصیحت می کرد. حضرت عُمَر در کمال ادب و سکوت، به اندرزهای وی گوش فرا می داد و به وی وعده داد که اندرزهایش را آویزهی گوشش کند. این در حالی بود که قبلاً، زنان به هیچ وجه حقّ هیچ گونه اظهارنظری نداشتند؛ و حتی پس از جنگ جهانی دوم (حدود ۶۰ سال قبل) بود که حقّ رأی به زنان انگلستان داده شد!

* «مـادر» در دین اسلام از جایگاه بسیار بسیار ارزشمندی برخوردار است و خداوند دستور می دهد که با بهترین روش با آنان رفتار کنید:

« ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کرده‌ایم [که در حق ایشان نیکی کند ، به ویژه مادر ، چرا که] مادرش به او حامله شده است و هر دم به ضعف و سستی تازه‌ای دچار آمده است. (لقمان/۱۴)

مردی نزد رسول خدا آمد و گفت: «یا رسول الله! چه کسی بیش از دیگران سزاوار نیکی است؟» فرمود: «مـادرت.» آن مرد پرسید: «سپس چه کسی؟» رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) فرمود: « مـادرت.» آن مرد پرسید: «سپس چه کسی؟» رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) باز هم فرمود: « مـادرت.» آن مرد پرسید: «بعداً چه کسی؟» آن حضرت (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «آنگاه پدرت.» (بخاری، مسلم)

حدیث: «بهشت زیر پای مادران است.»

* اسلام و کرامت دختر:

خداوند در قرآن، دختران را در کنار پسران «هبه و بخشش» نامیده و حتی نام آنان را قبل از اسم پسران ذکر فرموده است. (شوری/۴۹)

حدیث: «هر که از بازار میوه ای به خانه می آورد، باید اول آن را به دخترش دهد آنگاه به پسر.»

حدیث: «هر کس دختران تحت تکلّف خود را به نیکی پرورش دهد و از دسترنج خود به آنان بخشد، بهشت بر او واجب میشود.»

اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ماست

البته این نکته قابل ذکر است که متاسفانه بعضی از کشورهای اسلامی به علت تطبیق قوانین کشورهای غربی در سیستم های حکومتی خود و کنار گذاشتن بعضی از احکام اسلام، دچار چالش های اخلاقی زیادی شده اند. همچنین برخی از مسلمانان با تقلید کور کورانه و الگوپذیری از فرهنگ غرب در گرداب ابتذال و بی بند و باری گرفتار شده اند و هر چقدر این تقلید غیر عقلانی بیشتر شود، شیوع و گسترش این ناهنجاری های اخلاقی در جوامع اسلامی نیز بیشتر خواهد شد. پس احکام و قوانین اسلام به خودی خود هیچ عیب و نقصی ندارد، بلکه تمام مشکلات به خاطر عدم اجرای این قوانین است.

جایگاه زن در اسلام,علوم غریبه,شاپ لرنجایگاه زنان در دین اسلام,علوم غریبه,شاپ لرن
shoplearn
آبان 22, 1397