عددشناسی

عددشناسی یا علم‌الاعداد جزء علوم خفیه است و به ادعای باورمندان، یعنی تفسیر اعداد به وسیله اعداد که در طالع بینی استفاده می‌شود، و عددشناسی پایه علم حروف است.

باید توجه داشت که ذهنیت و تلقین در عددشناسی خود یک ترفند برای معنا دار کردن اعداد است.

تاثیر اعداد (ارتعاش اعداد)

شانس در دنیا وجود ندارد و این تنها افزایش نیروی جاذبه است که موجب هماهنگی در ارتعاشات ما می‌شود. ارتعاش کلمات، ارتعاش اعداد و ارتعاش حروف. علم‌الاعداد و علم الحروف (جفر)، در الهیات مسیحی برای تفسیر گذشته یا پیش‌گویی آینده به کار می‌رود.

فیثاغورث و شاگردانش اعداد را بسیار مقتدر می‌دانستند و براین باور بودند که اعداد، حروف و کلمات، ماهیت واقعی جهان را به تصویر می‌کشند.

روش‌های عدد شناسی

تجزیه

تجزیه در عددشناسی روش‌های گوناگونی دارد.

مثلاً:

۲۷ برابر است با ۳*۳*۳

۲۷ تشکیل شده از ۲ و ۷

۲۷ تشکیل شده از ۳*۹ پس ۳*۳*۳=۲۷

اجماع

در عددشناسی برای رسیدن به ریشه و تفسیر یک عدد تمامی اعداد آن را با هم جمع می‌کنند. تا حاصل یک رقمی یا برابر با ۱۱ و ۲۲ شود.

اجماع ۵۳۱ می‌شود. ۵+۳+۱=۹

اجماع ۷۸۹۶ می‌شود. ۷+۸+۹+۶=۳۰ و ادامه اجماع ۳۰ می‌شود ۳+۰=۳

تنها عددهای ۲۲ و ۱۱ هستند که به عددهای یک‌رقمی تبدیل نمی‌شوند.

تفسیر اعداد

در تفسیر اعداد روش‌های متنوعی وجود دارد که هرکس بر اساس تجربه و دانشی که آموخته اعداد را تفسیر می‌کند. در تفسیر اعداد نیاز به شهود، یا کنترل نیروهای ذهن است.

اعداد مفرد

اینها مثالی هستند برای تفسیر استعداد اعداد:

 • عدد ۱: نشانه قدرت خلاقیت، حمایت، نیکی و خیرخواهی
 • عدد ۲: نشانه قوه خلاقیت، حساس بودن، پدر یا مادر شدن، تولید
 • عدد ۳: نشانه آرمانگرایی، تعلیم و تربیت در سطح عالی، سفر به کشورهای دور دست، مذهب
 • عدد ۴: نشانه فردیت، نیروی ابتکار، قوه اختراع، تحمل، شکیبایی، چشم‌پوشی
 • عدد ۵: نشانه ارتباطات، تحرک، قابلیت تغییرپذیری
 • عدد ۶: نشانه جوهر زنانگی، ترحم، پول
 • عدد ۷: نشانه روحانیت، حساسیت، همدردی، رمز و راز
 • عدد ۸: نشانه عقل، فضیلت، آموختن به یاری تجربیات به‌دست‌آمده، ثبات قدم، صبر، مسئولیت
 • عدد ۹: نشانه کردار خصمانه، خشونت، نفوذ و شجاعت. تضاد، درگیری، تهاجم.

اینها هم مثال‌هایی دیگر برای تفسیر اعداد هستند برای اشخاص مرتبط با این اعداد:

 • عدد ۱: خودساخته
 • عدد ۲: مطیع و گوش‌به‌فرمان
 • عدد ۳: برون‌گرا
 • عدد ۴: منضبط
 • عدد ۵: آزادمنش
 • عدد ۶: سازمانگر و هماهنگ‌کننده
 • عدد ۷:درونگرا
 • عدد ۸: محکم و پرقدرت
 • عدد ۹: ایثارگر و ازخودگذشته.

و دو عدد مرکب:

 • عدد ۱۱: روشنفکر
 • عدد ۲۲: مسلط بر نفس، خویشتندار.

اما همیشه نمی‌توان به‌طور کامل یک عدد را تفسیر کرد؛ چراکه حداقل یک‌پنجم آن ظرفیت تغییر است و آن را تقدیر می‌گویند.

همهٔ اعداد تفسیر مثبت و منفی دارند. یک عدد به‌تنهایی تفسیر خاصی ندارد، بلکه درمقابل دیگر اعداد و درکنار آنها تفسیر می‌شود.

اعداد مرکب

 • عدد ۱۰: چرخ ثروت
 • عدد ۱۱: شیری با پوزه بند – مشتی گره کرده
 • عدد ۱۲: ایثار – قربانی
 • عدد ۱۳: حیات مجدد – تغییر
 • عدد ۱۴: حرکت … مبارزه
 • عدد ۱۵: ساحر
 • عدد ۱۶: برج مخروبه
 • عدد ۱۷: ستاره جادوگر
 • عدد ۱۸: تضاد مادی – روحانی
 • عدد ۱۹: شاهزاده آسمان‌ها
 • عدد ۲۰: بیداری
 • عدد ۲۱: تاج و تخت جادوگر
 • عدد ۲۲: تسلیم و احتیاط
 • عدد ۲۳: ستاره شاهانه شیر
 • عدد ۲۴: عشق، پول، خلاقیت
 • عدد ۲۵: تشخیص و تجزیه و تحلیل
 • عدد ۲۶: شراکت
 • عدد ۲۷: عصای سلطنت
 • عدد ۲۸: بره مطمئن
 • عدد ۲۹: رحمت در هنگام سختی
 • عدد ۳۰: شخص تنها و منزوی – تفکر و اندیشه
 • عدد ۳۱: گوشه گیر – راهب تارک دنیا
 • عدد ۳۲: آزاده !
 • عدد ۳۳:باز گشته از آتش
 • عدد ۴۴ : Baphomet .

عناصر چهارگانه

در نزد ایرانیان باستان و بعد از آن نزد مسلمان این اعداد چهارگانه دارای معانی زیر هستند:

 • عدد اول ۱۹ – عدد جنگ. عدد مرگ، که به آن عدد باد هم می‌گویند.
 • عدد آخر ۲۲ – عدد مهربانی، عدد لذت، که به آن عدد آتش هم می‌گویند.
 • عدد ظاهر ۲۴ – عدد مادیات. عدد بخشش، که به آن عدد خاک هم می‌گویند.
 • عدد باطن ۲۷ – عدد تربیت. عدد سلطنت، که به آن عدد آب هم می‌گویند.

 

پیترو بانگو، اعداد از اسرار، 1591

پیترو بانگو، اعداد از اسرار، ۱۵۹۱

 

 

shoplearn
آبان 21, 1397