فصد چیست؟

فصد

معنی لغوی فصد خون رگ زدن و خون گرفتن از رگ می باشد و معمولا در مواردی بیمار به انجام آن توصیه می شود که دچار غلظت خون شده باشد.

روش کار به این صورت است که دست یا پا را ابتدا به گونه ای (گارو) می بندند که باعث مسدود شدن جریان خون می شود و خون دیگر بر نمی گردد و نمی تواند به گردش خون ادامه بدهد. این خون در سیاهرگ ها، سرخرگ ها مویرگ ها و رگ های لنفاوی پر می شود و به آن ناحیه فشار وارد می کند و وقتی که رگی را سوراخ می کنند خون با فشار هر چه تمام تر خارج می شود.

هنگامی که خون ان ناحیه بسته شده تخلیه شد و خونی که در پشت گارو جمع شده است باز انباشته می گردد و قتی گارو باز شود خون به سرعت سرازیر می شود و هر چه را در مسیر خود باشد می شوید و می برد. در نتیجه گرفتگی رگ ها از بین می رود و خون در ان ناحیه به گردش در می اید و درد آن محل درمان می شود.

در انتقال خون، خون گیری فقط از رگ دست انجام می پذیرد ولی در عمل فصد، این خون گیری از دست و پا هر دو انجام می شود.

در روش فصد به نسبت حجامت خون بیشتری از دست داده می شود که از نظر علمی برای کسانی توصیه می شود که غلظت خون دارند و معمولا خون این افراد برای اهدا مناسب نیست و دور ریخته می شود.

shoplearn
آبان ۲۱, ۱۳۹۷