چگونه همزاد را تسخیر کنیم

 

بسم الله الرحمن الرحیم .وصلی الله علی محمدِِ وآله الاطهار”

چگونه همزاد را تسخیر کنیم

چگونه همزاد را تسخیر کنیم

واما بعد:
درباره مسخرکردن همزاد سوال های زیادومکررازحقیرشده است .که درسلسله مباحث قبلی وپست های ارسالی گذشته عرض کردیم که .بایدبه نکته هایی که ازبزرگان به شما میرسدخوب گوش دهید.ولی بازعده ای درپی این موجودات بی آزار غیرارگانیگ بوده وهستند.زیرا خداونداجازه نداده تا آنها خودشان را به انسان ها بنمایا نند.اما برخی با اعمالی قصدداشته ودارندهمزادخودشان را ببینندوآنها را درخدمت خودبگمارند.که بنظرحقیردرست نیست .
اما حقیربخاطراینکه جواب سوال ها راداده باشم مطالبی برای همین موضوع بعرض میرسانم . اما قبلش بایدعرض کنم اشخاصی که بیماری های عصبی دارندویا غش میکنند.ویا شخصی که چشماش کم سوشده وزن یا مردی که به دنبال شهوات ومسائل زیادجنسی است ازاین کار دوری کنند.
وچون تسخیرهمزاد دریک یا سه چهله صورت میگیره دراین ایام نبایدهمبسترشویدبا محارم خود.ویا ازخوردن غذاهای بودارپرهیزکنید وشخصی را بعنوان وکیل خود انتخاب کنیدکه غذاهای شماروکنترل کنه .که اگریک مگس مثلا روی نون بنشینداون نون نبایدخورده بشه یا حداقل اون تیکه ازنون جدابشه وباصطلاح ارگانیگ بشه دستتون .یعنی طبیعی باشه بدون هیچ الودگی .حتی خوردن اب هم بایدرعایت بشه .وازاین وکیل تودتون بخواین کسی بی اذن وارداتاق نشه .وشب ها موقع استراحت به گردن وپشت شما ماساژ بده تا سبک وراحت بخوابید.
ومهمترین مسئله درتسخیراذن استادوتحصین وصرف عمارمکان هست .که این دو واجب هستندبرای سالک”

خب بعدازاینکه مطالب بالا رعایت شد اولین مرحله شروع میشودکه چهل ویک روزبایدبرویدکناررودخانه (واگردرخانه باشدبایدتشت آبی روبروی شما باشدوآفتاب هم درآن اتاق نفوذ داشته باشد) که سایه شما در اب دیده شود.سپس (هزاروصد)۱۱۰۰ مرتبه آیه (ونفخ فی الصور تا الی محضرون) روتلاوت کنید که اگرحفظی خونده بشه بهتره .سپس صد مرتبه این دعا رومیخونی:
)اَلّلهم انّا اعظمُ فَاِنُه یُذِلُّ ویُظاهرُ والایاتِ اَنصُرنا یا قَومِ هَمزاد)
ویا درهمان چهل ویک روز در اتاق مناسبی که ازهرحیث تمیزباشه اماده کنیدوچراغی را روشن کنید(مثل چراغ نفتی که بجای نفت روغن زیتون وبجای فتیله ازپوست آهواستفاده شودجهت سوختن) که بتوانیدوقتی روشن شدشماسایه خودتان را درجلوی خودتان روبروی دیوارببینید.وبعدبخوبی کل ذهن شما بایدبره سمت این سایه .یعنی تمرکزصددرصدی .(هواس شما نبایدپرت باشه وبهیچی فکرنکنید)وذهن خودرا آماده پذیرایی ازهمزادخودتون بکنید.گویی قبل تمام شدن ایشون بخدمت میرسندوخودشونونشون میدن .(هرچندحیُّ وحاضر هست درآنجا اما اجازه ظهورندارد) بعداینکه خوب تمرکزکردین (۳۷۱) مرتبه آیه (قل اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذبک رب ان یحضرون )رابخوانید.تا همزادشما خودشوبه شما نشون بده وبا صطلاح ظاهرشود

چگونه همزاد را تسخیر کنیم

سوالی که زیادمیشه اینه که همزادما به چه شکل وشباهتی ظاهرمیشود

جواب:
ابتدا آرام آرام سایه روشنی به نظر شما میرسه که از جلو چشمتون می گذره وبعد از چندروز که این کاروانجام میدین به شکل بخار یا ابر دیده می شه . این بخار یا ابربه مرورمتشکل شده واندام آدمی را بخود میگیره.این شکل یک نور یا روشنائی به همراه داره تا زمانیکه پلک هایتان را بهم نزده یا به جای دیگری نگاه نکنید در مقابل شما خواهد بودوبعد ناپدید میشود و مجدداً ظاهر میشه
خب .زمانیکه ظاهر میشه اگر نگاهتان را به بالای سر خود بیندازید خواهید دیدکه نور در بالا هم معلوم ومشهوده این بخار یا ابر شبیه شکل یک انسان هست.ولی هنوز صورت اونوشما نمیتونیدخوب و واضح ببینید.اما .در این قسمت شما قدم های اولیهموفقیت را برداشته اید.زیرا هر لحظه ممکن است این شکل به صورت یک جسم عادی در مقابل شما ظاهر بشه. وبا شما صحبت کنه.از این لحظه به بعد سعی کنید از صحبت کردن و ملاقات با دیگران جداً خودداری کنید.و.تمرکزو هواس خود را بر روی عمل تسخیر متمرکز کنیدو از فکر کردن به مسائل خارجی خوداری کنید.باید مانند عاشقی باشید که منتظر دیدار عاشقی باشین که منتظر معشوقشه و.بعداز گذشت ۱۵روز همزاد پیش شما ظاهر میشه .چه شب باشه یاروز تاریک باشه یا روشن فرقی نمیکنه او ن ظاهر میشه.از لحظه ای که این شکل را دیدیددر خواب هم آن را مشاهده خواهید کردبدین ترتیب زمانی که از خواب بیدار میشوید مشاهده خواهید کرد همزاد یا جلو شما ویا اطرافتان قرار دارد.ودرانتظارمکالمه باشماست.
باید کاملاً هوشیار باشیگ وبجز اون به چیز دیگری فکر نکنیدودر این رابطه با هیچ کس صحبتی نکنیدوبه عمل خود مشغول شوید وتنها به ظاهر شدن او واینکه میخواد با شما صحبت کنه فکر کنید توجه داشته باشید که با او صحبت نکنید تا اون خودش با شما صحبت کنه وبرای وادار کردنش به صحبت هم یکی از اسماء نیکوی خداوند یایک آیه شریفه را تلاوت نمائید.مطمئن باشید که نتیجه مطلوب حاصل میشه .و صدالبته هرگزنبایدبترسید

هیچ وقت فراموش نکنید بدون اجازه استادی قابل اعتماد دست به تسخیر نزنید که خطرجنون وحتی ….داره :
این مطالب قبلا گفته بودم که عین همون مطالب براتون میزارم :
همزاد با آدمی و در کنار او زندگی میکند و در تمامی دوران زندگی همراه ادمی است و بعد از مرگ زندگی همزاد به پایان نمرسد بلکه تغییر شکل میدهد.
عاملان و مرتاضان هندی معتقدند بعد از مرگ آدمی همزاد او نمیمیرد.بلکه شکل جدیدی اختیار کرده زنده میماند و در هوا مشغول گشت وگذار خواهد بود.البته حقیرازموکل سوال کردم ولی سکوت کرد یعنی اجازه گفتنش رانداردوالا جواب میدهد.
بگذریم همزاد دارای جسم لطیفی است و دورترین راه ها را در مدت زمان کوتاهی طی کرده و میتواند برای ما خبری بیاورد همچنین میتواند بین دو نفر محبت و یا کینه ایجاد کند و بسیاری از کارهایی را که انسانهای معمول نمیتواند انجام دهد همزاد انجام دهد.

باید در نظر داشته باشید که طبق قراری که با همزاد خود میگذارید به او فرمان داده و طلب چیزی نمایید.
باید طبیعت او را شناخته و بر طبق ان از وی درخواست کاری را بکنید.
باید سعی کنید از او در خواست کارهای ناشایست را نکنید
توجه داشته باشید بعضی از اسرار ها و راز ها هستند که همزاد از بیان آن به شما امتناع میورزد پس او را مجبور به پاسخ گویی نکنید زیرا ممکن است به شما حمله کرده و هلاکتان کند.
این راهم عرض کنم قبل ازهرعملی تحصین کنیدوانصراف عمارمکان.بعدازان به دورخودمندلی بکشیدیعنی دایره ودران دایره بنشینیدوبهترین مندل مندلی است که باخاک کشیده باشیدوالا باانگشت سبابه هم میتوانیدمندلتان رابکشید.البته مندل راهم بطوردایره یا مستطیل یالوزی و…..میتوانیدبکشیدوهنگام کشیدن مندل دعای مخصوص رابخوانیدکه درکانال علوم غریبه وخفیه توضیح داده ام دوستان میتوانندبه انجامراجعه کنندمنظورم دوستان عضوسایت مجربات

*باید توجه داشته باشید که همزاد در قیافه اصلی خود ظاهر می شود و گاهی هم ترسناک ‏میباشد، به همین دلیل انجام این عمل برای کسانی که نمی توانند بر ترس و وحشت خود غلبه ‏کنند، به هیچ عنوان توصیه نمی شود.‏.
بهترین زمان شب اول ماه قمری میباشد.
بازهم عرض میکنم سرخودانجام ندهید.بنده هرگزقصداموزش نداشته وندارم وتنها برای اطلاعات عمومی بخصوص علوم ماورایی خدمدت کاربران عزیز مطرح کردم .

توجه

احتمال اینکه همزادشما به شکل واقعی خودظاهرشودصدبه یک است یعنی بیشترمواقع به شکلی درمیایدکه شمادرتصورخودتان ان رامیبینید.واما بعدازدیدن باید سلام
کنید.اگرجواب داددیگرکلامی نگویید.چون اوخودش ازش
شمامیپرسد.فلانی مرابرای چه احضارنمودی وخواسته شماازمن چیست .انوقت جواب دهیدوبااو عهدی میبندید.اونیزبه شماخواهدگفت هروقت به من نیازداشتی مثلا فلان ایه یا فلان کلام راچندمرتبه بخوان ومن حاضرمیشوم.این راهم بگویم این رازبایدتاابدهمراه خودتان بماندوبرای احدی نگوییدزیراانهارا خشمگین میکنید.
قابل ذکراست .عده ای پیدامیشوندکه میگویندما موکل داریم .همزادداریم .بااجنه سروکارداریم .که اکثرا دروغ میگویند.چون به محضی که بگوئیدمن موکل فلانی یا همزادخودمودارم بدونیدشخص دروغگوئیست .دلیلش هم این است که به محضی بگیدمن موکل یا همزاددارم عهدشما با آنها باطل میشود.وآنها را خشمگین کرده ایم .وآنوقت است که درقاموس آنها عهدشکنی بین انسان وموکلین بسیاربرای آنها محترم است وبا کسی که عهدشکنی کرده است برخوردبسیاربدی میکنند.(اذیت وازارخودشان را شروع میکنند) چون تخلف کرده ورازشان را فاش کرده است .پس درجریان باشید:
درپایان ازخداوندسبحان علوِّ درجات را برای تک تک هم میهنانم آرزودارم .وخداوند حبل الورید است ازرگ گردن به شما نزدیک تراست .لذا بهتراست برای هرکاری ازخداکمک بخواهید.:
والسلام